W naszym Wojewódzkim Związku jest klub , który w ubiegłym roku z tego tytułu uzbierał ponad 20 tys. zł.

 Dotyczy deklaracji podatkowej Waszej  , członków rodziny , sympatyków , znajomych i innych .

Aby środki trafiły ( 90%)  na nasze potrzeby klubowe powinny być znakowane na   deklaracji podatkowej . w punkcie„ cel szczegółowy 1%” powinna być wpisana np. skrócona nazwa  naszego klubu  (   STZ NET Lubsko  -  ) Przykładowo w deklaracji PIT 37 jest to pkt 134,  oraz  zgoda lub też nie na ujawnienie darczyńcy w  poz. 135 . Jeśli nie wpiszecie celu szczegółowego tj STZ NET Lubsko   trudno będzie zakwalifikować daną wpłatę dla konkretnego klubu.

Organizacja Pożytku Publicznego

Cel: wsparcie działalności: STZNET w Lubsku

(Taki zapis musi być na deklaracji podatkowej)

KRS: 0000507770.

 

 

1procent