Regulamin rozgrywek ligowych singla oparty o system spadków i awansów oraz system rankingowy.

1. Mecze rozgrywane są w kilku ligach  i w (3) trzech rundach rozgrywek .

2. Ilość lig jest uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników w roku rozgrywkowym.

3. Pierwsza runda rozgrywek trwa 8 tygodni począwszy od miesiąca maj, do 27.06.2021.

- druga runda 9 tygodni do 29.08.2021.

- trzecia runda 7 tygodni do 17.10.2021.

4. W każdej lidze gra 6 zawodników.

5. Przydzielenie zawodników do pierwszej rundy wynika z zajętego miejsca w rankingu roku poprzedniego(patrz pkt 21,22,23,24,25,26 regulaminu).

6. Po każdej rundzie rozgrywek dwóch ostatnich zawodników spada do ligi niższej oraz dwóch najlepszych danej ligi awansuje do ligi wyższej.

7. Startowe i końcowe miejsce, awans lub spadek w lidze obowiązuje tylko w roku rozgrywkowym(patrz pkt 21, 22,23,24,25,26 regulaminu).

7.1 Jeśli zawodnik zgłosi udział w lidze po wyznaczonym terminie startu rozgrywek zostaje dopisany do najniższej z lig bez względu na ranking.

7.2. Dopisanie zawodnika do rozgrywek danej rundy może nastąpić wyłącznie wtedy gdy nie koliduje ono z ustalonymi składami lig i rozegranymi już meczami.

8. W najniższej lidze nie może być mniej niż 3 zawodników (w przypadku 3 i 4 zawodników rozgrywki są prowadzone systemem mecz i rewanż).

9. Jeśli w ostatniej lidze jest dwóch zawodników dołączani są do rozgrywek wyższej ligi.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach ligowych w trakcie rozgrywek zawodnik spada kolejno do niższych lig

zgodnie z system awansów i spadków i są mu przyznawane pkt rankingowe zgodnie z zajętym miejscem.

10.1. Zawodnik może ponownie wrócić do gry w lidze w której jest w danej chwili rozgrywek(nie później niż 2 tygodnie od startu trwającej rundy).

10.2. Zawodnik może zrezygnować z awansu do ligi wyższej.

10.3. W takim przypadku awans przysługuje następnemu w kolejności w danej lidze(punkty rankingowe przyznawane są zgodnie z zajętym miejscem- pkt 22 regulaminu).

11. Jeśli zawodnik rozegrał mniej niż 50 % gier w rundzie wszystkie jego mecze są anulowane.

12. W przypadku gdy zawodnik rozegrał więcej niż 50 % gier w rundzie wyniki rozegranych meczy są zaliczane, a mecze

nierozegrane weryfikowane są jako walkower(0:2, 2:0 lub obustronny walkower).

13. Walkower przyznawany jest tylko w przypadku gdy któryś z zawodników informuje organizatora o oddaniu meczu.

Zwycięzca otrzymuje 3 pkt meczowe i 2:0, przegrany 0 pkt meczowych i 0:2.

14. Jeśli żaden z zawodników nie oddaje meczu walkowerem mecz jest weryfikowany jako obustronny walkower i obaj otrzymują 0 pkt meczowych i 0:0.

15. W przypadku przerwania meczu z powodu kontuzji lub innego zdarzenia w trakcie jego trwania następuje krecz.

16. Krecz jest weryfikowany jako przegrana kreczującego a rozegrane gemy zaliczane do wyniku.

17. O miejscu w lidze decyduje w kolejności:

większa ilość punktów meczowych,lepsza różnica setów, gemów, bezpośredni pojedynek, (mała tabela w przypadku 3 jednakowych wyników).

18. Punkty meczowe przyznawane są według systemu :2:0 i 2:1- 3 pkt , 1:2 - 2 pkt , 0:2 - 1pkt ,wo i wo obustronny, krecz - szczegółowe uzasadnienia w pkt 13,14,15,16 regulaminu.

19. Od ostatniego tygodnia maja rozgrywane są Mistrzostwa STZ NET systemem play-off i trwają 4 tygodnie, a prawo startu

przysługuje każdemu członkowi z opłaconą składką roczną i wpisowego do mistrzostw .

19.1. Składka wpisowa do Mistrzostw przeznaczona jest na organizację finału.

20. Rozstawienie do Mistrzostw następuje na podstawie ostatniego aktualnego rankingu(z pominięciem pkt 21).

System rankingowy:

21. Każdy rok rozgrywkowy zawodnik rozpoczyna z zerowym kontem rankingowym.

22. Punkty rankingowe przyznawane są wg systemu : pierwszy zawodnik pierwszej ligi 50 pkt, drugi 49 itd.

23. Po zakończeniu każdej z trzech rund gier zawodnikowi dopisywane są punkty rankingowe sumowane do zakończenia rozgrywek w danym roku.

24. Suma wszystkich punktów rankingowych uzyskanych w roku rozgrywkowym decyduje o przydzieleniu do danej ligi w przyszłorocznych rozgrywkach ligowych.

25. W przypadku gdy kilku zawodników ma taką samą ilość pkt rankingowych wyżej klasyfikowany jest ten, który ma wyższą

pozycje w lidze w momencie weryfikacji bez względu na wynik ich bezpośrednich meczy itp.

26. Po rozegraniu ostatniej rundy rozgrywek system spadku i awansu w ligach przestaje obowiązywać

(patrz pkt 21,22,23,24,25)

Przepisy porządkowe i dobre zwyczaje.

A. Jeśli nie jesteś w pełni dyspozycyjny(urlop,wczasy,kontuzja itp.) poinformuj o tym ewentualnych przeciwników ligowych .

B. Planuj terminy swoich meczy biorąc pod uwagę swój ograniczony czas i możliwości czasowe przeciwnika.

C. Unikaj rozgrywania meczy w „ostatniej chwili”.

D. Unikaj grania wielu meczy na „pełnym dystansie” w tym samym dniu (grozi kontuzją).

E. Zawodnicy sami ustalają termin rozegrania meczu i rezerwują kort wpisując w rezerwacji informację z kim grają.

F. Podczas meczu zawodnicy sami sędziują swój mecz.

G. Pamiętaj o bezzwłocznym zaznaczeniu śladu piłki „wykrzykniętej” jako aut i lądującej blisko linii.

H. W celu uniknięcia sporów, po uzgodnieniu przyznania punktu wskazane jest zatarcie śladu (szczególnie w pobliżu linii) !!!

I. W przypadku niemożności uzgodnienia czy ślad jest „piłką dobrą” ostateczną decyzje podejmuje zawodnik po stronie

którego jest „dyskusyjny” ślad piłki !!!(w dobrym tonie jest-> ponowne rozegranie punktu).

J. Zawodnik może poprosić o ocenę „kontrowersyjnego śladu piłki” osobę trzecią za obopólną zgodą obu zainteresowanych, ale ocena ta nie jest wiążącą (patrz pkt I. )

K. Prośba o wskazanie śladu piłki nie jest nieuprzejmością, ale normalną procedurą tenisową.

L. „Wykrzykniecie” aut podczas gdy piłka ląduje w korcie jest stratą punktu, ale jeśli przeciwnik zgodzi się na ponowne rozegranie punktu jest to dopuszczalne.

M. Serwujący ma obowiązek liczenia punktów i ogłaszania go przed rozegraniem następnego punktu.

N. Jeśli uzgodnienie aktualnego wyniku jest niemożliwe, wskazane jest uzgodnienie rezultatu do ostatniego pamiętanego przez obu zawodników stanu.

O. Jeśli w trakcie meczu warunki pogodowe lub zapadający zmrok uniemożliwiają dalszą grę, mecz należy przerwać i kontynuować go w innym terminie.

P. Zawodnicy ustalają między sobą od jakiego stanu wznowią mecz.

R. Jeśli nie mogą ustalić wspólnego stanowiska, mecz należy rozpocząć od stanu w jakim doszło do jego przerwania.

S. Jeśli zajdą okoliczności nie objęte powyższym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator rozgrywek.

T. Organizatorem rozgrywek jest Prezes STZ NET Lubsko lub osoba wybrana spośród członków STZ.

 Regulamin powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń z rozgrywek STZ NET Lubsko, propozycjach przedstawionych

przez naszych zawodników, regulaminu gier tenisa amatorskiego oraz dobrych manier :)